Värmekontroll

Rökgastestare, oljefilter, oljeavluftare, dragluckor, säkerhetsventilel, snabbavluftare mm. Vi har tillbehören och instrumenten för att få ut mer av värmeanläggningen. Afriso i Tyskland tillverkar bl a oljefilter, oljeavluftare och dragluckor. Instrument för rökgasanalys tillverkas av Systronik som är ett helägt dotterbola i Afrisogruppen.

Hydraulisk balansering av värmesystem

Hydraulisk balansering garanterar optimal fördelning av vattnet i byggnadens värmesystem baserat på det faktiska värmebehovet i byggnaden.

Honeywell

Vi är distributör för Honeywells produkter i södra Sverige.
Vi ingår i ett väl utbyggt distributörsnät som Honeywell har i hela Sverige.
Vi har styr-och reglerutrustningar för villor och fastigheter, ventiler, ställdon och reglercentraler på lager.

Vi är Din lokala distributör av Honeywellprodukter.


Reglercentral SolarControl

Artikelnummer: 78499

Rsknummer:

Beskrivning:

Reglercentral för solvärmesystem

SolarControl är en reglercentral som utformats för oberoende kontroll och övervakning av termiska solvärmesystem: Fungerar också perfekt för eftermontering på befintliga solsystem, exempelvis i småhus eller tvåfamiljshus.

SolarControls mikroprocessor kontrollerar alla funktioner (solskydd, temperaturbegränsning, nedkylnings läge, avfrostning, frysskydd och semesterfunktion). Temperaturgivare och pump matas direkt via enheten, ingen extra kabeldragning behövs. En konduktiv givare kan anslutas för att övervaka nivån i uppsamlingstank för solvätska. Signaler från larmutrustning (t.ex. för system för övertryck eller tryckfall) kan anslutas via fyra digitala ingångar. Textmeddelanden kan anpassas för de olika signalerna. Alla varnings-och larmsignaler loggas i minnet, visas på färgdisplayen med röd bakgrundsbelysning och signaleras med ett akustiskt larm som kan kvitteras.
SolarControl är snabb och enkel att driftsätta, programmera och använda via ett textbaserat menysystem. SolarControls hölje är av plast (ABS) med en grafisk LCD-display med flera bakgrundsfärger, den levereras för 230V och är avsedd för omgivningstemperaturer från 0 till 45° C.
I leveransen ingår givare för solackumulator och uppsamlingstank. SolarControl kan utrustas med en EnOcean modul för trådlös kommunikation med byggnadens automationssystem.


Sök Produkt
Anmälan till vårt nyhetsbrev
E-postadress

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.