Kontakta oss

Redan kund?

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Miljöpolicy

Afriso Ema AB levererar varor och tjänster inom områdena nivåövervakning, gasövervakning, värmekontroll samt tryck och temperatur - produkter som ofta är en del i att skydda miljön. 

Vår verksamhet skall präglas av en hög grad av miljömedvetenhet, och alla våra medarbetare skall vara förtrogna med och tillämpa denna policy.

För att uppnå detta skall

 • Vi aktivt arbeta med att påverka våra leverantörer och samarbetspartners att förbättra sitt miljöarbete och miljöprestandan för ingående komponenter
 • Vi aktivt arbeta med att minska vår förbrukning av elenergi och fossila drivmedel kopplat till fastigheten och våra person- och godstransporter
 • Ett förebyggande arbete bedrivas så att risker för olyckor och utsläpp minimeras
 • Medarbetarna engageras i ett ständigt pågående förbättringsarbete
 • Gällande miljölagstiftning ses som ett minimikrav för företaget
 • Tydliga och mätbara mål vara vägledande i förbättringsarbetet
 • Alla insatta förbättringsåtgärder mätas och följas upp

Kvalitetspolicy

Afriso EMA AB skall leverera varor och tjänster som motsvarar kundens förväntningar. Alla våra medarbetare skall vara förtrogna med och tillämpa denna policy.

För att uppnå detta skall:

 • Varor och tjänster uppfylla specificerade kvalitetskrav och levereras i avtalad tid 
 • Medarbetarna engageras i ett ständigt pågående förbättringsarbete 
 • Strävan vara att göra rätt från början 
 • Alla medarbetare i företaget ta fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet 
 • Alla insatta förbättringsåtgärder mätas och följas upp 
 • Tydliga och mätbara mål vara vägledande i förbätttringsprocessen 
 • Fortbildning och personalutveckling säkerställa att rätt kunskapsnivå finns inom företaget 
 • Strävan vara nollfelstänkande 
 • Ordning och reda råder 

Certifiering

Afriso EMA är certifierade enligt ISO 9001 och 14001