Kontakta oss

Redan kund?

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Miljöpolicy

Afriso Ema AB levererar varor och tjänster inom områdena nivåövervakning, gasövervakning, värmekontroll samt tryck och temperatur - produkter som ofta är en del i att skydda miljön.

Vår verksamhet skall präglas av en hög grad av miljömedvetenhet, och alla våra medarbetare skall vara förtrogna med och tillämpa denna policy.

För att uppnå detta skall vi

 • Aktivt arbeta med att minska förbrukningen av icke-förnyelsebar energi och drivmedel
 • Arbeta förebyggande så att vi minimerar risken för olyckor och utsläpp
 • Sträva efter att påverka våra leverantörer och samarbetspartners att
  förbättra sitt miljöarbete och miljöprestandan för ingående komponenter
 • Säkerställa att alla externa och interna bindande miljökrav uppfylls

Kvalitetspolicy

Afriso Ema AB skall leverera varor och tjänster inom områdena nivåövervakning, gasövervakning, värmekontroll samt tryck och temperatur vilka motsvarar kundens förväntningar. Alla våra medarbetare skall vara förtrogna med och tillämpa denna policy.

För att uppnå detta skall vi

 • Engagera medarbetarna i arbetet med ständiga förbättringar
 • Genom fortbildning och personalutveckling säkerställa att
  hög kompetens finns inom företaget
 • Ha ett nollfelstänkande och hålla ordning och reda så att vi gör
  rätt från början
 • Säkerställa att alla externa och interna bindande kvalitetskrav uppfylls

Certifiering

Afriso EMA är certifierade enligt ISO 9001 och 14001