Stämgaffel och vibrationsteknik

Stämgaffel- och vibrationsteknik är avgörande för att exakt övervaka nivåer av både fasta och flytande material inom industriella processer. Tekniken är speciellt effektiv i miljöer med aggressiva eller korrosiva material och kan hantera både pulver och granulat. Afriso, med sin långa erfarenhet, levererar anpassade lösningar som VibraFox GVG och NIVOSWITCH för pålitlig nivåkontroll inom olika applikationer.

Nivocont

Nivåmätning med stämgafflar och vibrationsteknik

Stämgaffelstekniken inom nivåövervakning använder sig av vibrationsprinciper för att detektera nivån av både fasta och flytande material. Genom att vibrera vid en specifik frekvens kan stämgaffeln snabbt identifiera förändringar i mediet den övervakar. Denna teknik är särskilt användbar i aggressiva miljöer där kemikalier eller andra korrosiva material finns. Den är också effektiv för att hantera material som pulver och granulat, vilket gör den till en mångsidig lösning för olika industriella tillämpningar.

Vibrationsteknik erbjuder liknande fördelar och fungerar genom att analysera vibrationssignaler för att exakt bestämma materialnivåer. Detta är särskilt användbart i tillämpningar där precision är nödvändig för att undvika överflöd eller underskott som kan påverka hela produktionskedjan.

Investera i ökad produktivitet och säkerhet

Att investera i avancerad nivåövervakningsteknik som stämgaffel och vibrationsteknik är inte bara en kostnadseffektiv lösning utan också ett sätt att säkerställa att industriella processer löper smidigt och effektivt, vilket minimerar risker och ökar total produktivitet. Hos Afriso strävar vi efter att alltid erbjuda marknadens främsta produkter, vilket underlättar för våra kunder att uppnå och bibehålla optimala produktionsnivåer med högsta möjliga driftsäkerhet och precision.