Avskiljarlarm

Ett avskiljarlarm är en säkerhetsanordning som används för att övervaka och varna om läckage eller överfyllnad i olje- och fettavskiljare. Dessa system är viktiga för att förhindra miljöfarliga utsläpp och säkerställa att avskiljare fungerar korrekt enligt gällande regler och standarder. Afriso erbjuder ett brett sortiment av avskiljarlarm med avancerade tekniska funktioner och hög tillförlitlighet.

biltvätt

Hur fungerar ett avskiljarlarm?

Avskiljarlarm består vanligtvis av givare som placeras i avskiljaren samt en elektronikenhet. Givarna övervakar nivåerna av vätska och fast material och kan upptäcka om avskiljaren behöver tömmas eller om det uppstår ett läckage. När en onormal nivå upptäcks, skickas en signal till larmenheten som aktiverar ett ljud- och/eller ljusalarm, vilket varnar användaren om att en åtgärd behövs.

Fördelar med avskiljarlarm

  • Miljösäkerhet: Genom att tidigt upptäcka överfyllnad eller läckage kan avskiljarlarm förhindra miljöföroreningar.
  • Kostnadseffektivitet: Regelbunden övervakning och tidig upptäckt av problem kan minska kostnaderna för sanering och reparation.
  • Efterlevnad: Att använda avskiljarlarm hjälper företag att uppfylla miljölagar och regler, vilket minskar risken för böter och sanktioner.
  • Förbättrad driftsäkerhet: Genom att hålla avskiljaren i gott skick och förhindra problem innan de blir allvarliga, bidrar avskiljarlarm till en mer tillförlitlig och effektiv drift.

Funktioner och mångsidiga applikationer

Många av avskiljarlarmen i vårt sortiment är också försedda med LCD-skärmar som ger tydliga och lättlästa avläsningar av nuvarande nivåer, vilket underlättar övervakning och minskar risken för felaktiga avläsningar. De har även reläutgångar som kan användas för att integrera larmet med andra system eller processer, vilket möjliggör en automatiserad respons vid detektering av onormala nivåer.

Afriso – Din partner för pålitliga avskiljarlarm

På Afriso erbjuder vi ett brett utbud av högkvalitativa avskiljarlarm som uppfyller de senaste standarderna och reglerna. Våra produkter är utvecklade med avancerad teknik för att säkerställa pålitlig prestanda och lång livslängd. Vi tillhandahåller även support och service för att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av sina avskiljarsystem.