PID-instrument & läcksökare

I en värld där industriell säkerhet och miljöskydd står i centrum, spelar pålitlig läcksökning en kritisk roll. Afriso är stolta över att presentera vårt breda utbud av läcksökare och  PID-instrument.

PID

Säkerhetslösningar med läcksökare

Läcksökare och PID-instrument (Photoionisation Detection) är viktiga delar i industriell säkerhetsutrustning. Dessa enheter är utformade för att upptäcka och kvantifiera närvaron av flyktiga organiska föreningar (VOC:er) och andra gaser som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Genom att tillhandahålla exakt och omedelbar feedback, möjliggör de för företag att snabbt identifiera och åtgärda potentiella läckor, vilket bidrar till att undvika kostsamma produktionsförluster eller allvarliga olyckor.

Läcksökare och PID-instrument från Afriso erbjuder multifunktionell prestanda som är idealisk för en mängd tillämpningar. Dessa enheter är särskilt användbara för övervakning av kylanläggningar, tryckkammare, silos och andra kritiska system där tätning och säkerhet är av yttersta vikt. Med avancerade modeller från ledande tillverkare som Ion Science och vårt dotterbolag Systronik, kan våra kunder vara säkra på att de får tillgång till den senaste tekniken för att upptäcka även de minsta läckorna med hög precision.

Vi erbjuder alltid högklassig support och tjänster anpassade efter varje unikt behov. Vårt mål är att säkerställa att våra kunder kan upprätthålla en säker och effektiv drift genom att utnyttja våra lösningar till fullo. Vårt omfattande sortiment täcker alla tänkbara behov inom gasövervakning och läcksökning för företag som värdesätter miljön och säkerheten framför allt annat. Genom att välja produkter från Afriso, säkerställer du skyddet av din personal och din produktion.