Detta är Afriso Ema

För renare luft, jord och vatten

Med systerbolag i 17 länder och över 1300 anställda, utvecklar vi produkter för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Lösningar som bidrar till bättre miljöer och säkrare arbetsplatser och ökar produktiviteten och lönsamheten. Vi har lång erfarenhet av att skapa bättre miljöer för industri, försvar, kommun och stat, och erbjuder produkter och tjänster inom nivåövervakning, värmekontroll, gasövervakning samt tryck och temperatur. Genom dessa, gör vi det lätt för våra kunder att förhålla sig till lagarna och reglerna i sin bransch.

Fyra generationers innovation 

Afriso är ett familjeägt företag som grundades 1869 och som nu drivs av fjärde generationen. Sedan starten har vi legat i framkant med temperatur- och tryckmätningsteknik och genom åren har vi vidgat vår verksamhet till att också omfatta teknik för miljöskydd och säkerhet.

Sammanslagningen som blev Afriso Ema

När vi sedan blev delägare i Ema Instrument, som fokuserade på givare för överfyllnadsskydd, började vårt produktutbud sammanflätas och vi stärkte vårt utbud inom teknik för miljöskydd och arbetsplatssäkerhet. 1994 blev Ema ett helägt Afrisobolag och byter efter det namn till Afriso Ema. Idag är vi en del av Afriso Gruppen och fortsätter att innovera och leda utvecklingen mot en hållbar framtid.