Nivålarm med termistorteknik

I dagens industriella och kommersiella miljöer är noggrann övervakning av vätskenivåer inte bara en fråga om effektivitet, utan även om säkerhet. Afriso erbjuder pålitliga lösningar för denna kritiska uppgift. Med en produktportfölj designad för att bidra till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser, är Afrisos termistorgivare marknadsledande. 

tillfällig bild_flottörmätare

Nivålarm baserade på termistorteknik

Nivålarm, särskilt de som använder termistorgivare, är robusta, tillförlitliga larmenheter som kan användas i olika miljöer och processer. Dessa enheter är utformade för att larma när termistorn kyls ner av vätskan.

Dessa larm används för att  förebygga oönskade händelser, såsom överflöd eller torrlöpning, som kan leda till kostsamma stopp eller skador på utrustning. Dessutom är termistorgivare kända för sin långa livslängd och minimala underhållskrav, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning för många företag.

Afrisos engagemang för innovation och kvalitet reflekteras i vårt sortiment av nivålarm. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster som är utformade för att möta de specifika kraven i olika industrier.

Funktion och användning av nivålarm

Nivålarm används i en mängd olika miljöer, från enkla vattentankar i kommersiella fastigheter till komplexa kemiska processer i industrisektorn. Genom att integrera dessa system med automatiserade kontrollsystem, kan företag varnas vid problem  och minska risken för mänskliga fel.