Paddelvakt

Paddelvakter är avgörande komponenter inom industriell nivåövervakning, speciellt utformade för att hantera fasta material. Afriso erbjuder ett brett sortiment av robusta paddelvakter från Nivelco, som är designade för att säkerställa effektiv och pålitlig nivåkontroll i en mängd olika applikationer.

nivorota

Vad har paddelvakter för funktion?

Paddelvakter är mekaniska enheter som används för att övervaka nivåer av fasta material i olika behållare och system. De fungerar genom att en paddel roterar i materialet och stannar när nivån av materialet når paddeln, vilket utlöser en signal.

Paddelvakter är robusta i sin konstruktion och finns i flera utföranden för att möta olika industriella behov. Förlängda varianter är designade för djupare behållare och svåråtkomliga områden, medan olika paddeltyper är anpassade för att hantera en mängd olika fasta material, från finkorniga pulver till större granulat. Högtemperaturutföranden möjliggör användning i applikationer med hög temperatur. Dessutom finns anslutningar från 1" och uppåt för att passa olika installationsbehov, och matningsspänningar inkluderar flera alternativ, inklusive 24 VDC, vilket ger flexibilitet i olika miljöer.

Användningsområden för paddelvakter

Paddelvakter är avgörande i många industrier där nivåövervakning av fasta material är kritisk. Inom livsmedelsindustrin övervakas nivåer av både råvaror och färdiga produkter. I den kemiska industrin hanterar paddelvakter pulver och granulat i produktionsprocesser. Byggmaterialindustrin använder dem för att övervaka cement, sand och andra byggmaterial. Inom jordbruket används de för lagring och hantering av spannmål och andra jordbruksprodukter.