Kapacitiv nivåmätning

Kapacitiv nivåmätning är en avancerad teknik som används för att bestämma nivån av olika material, såväl vätskor som fasta ämnen, genom att mäta kapacitansförändringar. Dessa givare är kritiska komponenter i många industriella tillämpningar där noggrann mätning av materialnivåer är nödvändig för effektiv drift och säkerhet.

Kapacitiv

En kapacitiv givares funktion

Kapacitiva givare består av två huvudkomponenter: en mätsond och en referenssond. Dessa fungerar som de två plattorna i en kondensator. I närvaro av ett material i behållaren, ersätts luften mellan dessa plattor med materialet som har en annan dielektricitetskonstant. Detta resulterar i en förändring av kondensatorns kapacitans. Denna förändring är proportionell mot nivån av materialet i behållaren, vilket gör det möjligt att noggrant bestämma dess nivå.

Kapacitiva nivågivare kan hantera ett brett spektrum av tillämpningar på grund av deras förmåga att mäta både ledande och icke-ledande vätskor samt fasta ämnen. De är särskilt användbara i processer där temperaturer och tryck kan vara höga, vilket gör andra mätmetoder opraktiska.

Användningsområden och fördelar med en kapacitiv nivågivare

Våra kapacitiva givare är inte bara begränsade till vätskemätningar. De är även effektiva för mätning av fasta material som granuler och pulver, vilket gör dem mångsidiga inom många olika industriella sektorer. De fungerar effektivt under olika miljöförhållanden, inklusive de med hög korrosivitet eller där hygien är av högsta vikt.

Förbättrad processäkerhet

Vår NIVOCAP-serie av kapacitiva givare är designade för att erbjuda en lösning som är både robust och exakt, anpassad för olika industriella miljöer. Dessa enheter är idealiska för användning i kemisk bearbetning, livsmedelsproduktion och i petroleumindustrin, där de kan bidra till att förbättra processäkerhet och effektivitet.

Effektiv Integration med teknisk expertis och support

Om du överväger att integrera kapacitiv nivåmätning i dina processer, erbjuder Afriso teknisk expertis och support för att säkerställa en smidig och effektiv integration. Vi säkerställer att våra kunder får tillgång till den hjälp och de resurser de behöver för att framgångsrikt implementera dessa mätinstrument.