Tankbesiktning

Tankbesiktning är en kritisk del av underhållet för många industrier som hanterar vätskor och gaser. Afriso erbjuder ett brett sortiment av testutrustning för tankbesiktning, vilket hjälper företag att säkerställa säkerhet och efterlevnad av lagkrav.

tankbesiktning

Vad innebär tankbesiktning och varför är det viktigt?

Tankbesiktning är en process som innebär inspektion och testning av cisterner, rörledningar och andra typer av behållare för att upptäcka och förhindra potentiella läckor och skador. Besiktningen inkluderar mätning av väggtjocklek, kontroll av täthet och överfyllnadsskydd, samt detektering av läckor. Regelbundna besiktningar är avgörande för att förhindra miljöskador, säkerställa arbetsplatsens säkerhet och uppfylla juridiska krav.

Allt du behöver för att säkra dina cisterner och rörledningar

Afriso erbjuder ett omfattande sortiment av avancerade instrument för olika aspekter av tankbesiktning. Bland våra produkter finns mätare för väggtjocklek och test av överfyllnadsskydd, vilka är viktiga för att kontrollera strukturell integritet hos cisterner och rörledningar. Dessa mätare är både exakta och användarvänliga, vilket gör dem idealiska för regelbundna inspektioner.

För att säkerställa tätheten i cisterner och rörledningar erbjuder vi robusta och tillförlitliga täthetstestare som snabbt och effektivt kan identifiera läckor och hjälpa operatörer att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skador.