Analys - vätskor

Vätskeanalys är en avgörande del inom många industriella och vetenskapliga fält som kräver noggranna mätningar och analyser av olika vätskekomponenter för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet i diverse processer. Afriso erbjuder Nivelcos breda sortiment av högkvalitativa mätinstrument för vätskeanalys, inklusive pH-mätare, ORP-mätare (redoxpotential), konduktivitetsmätare och syremätningsgivare.

anacont LED application

Vad är vätskeanalys och vilken betydelse har det?

Vätskeanalys innebär att utföra noggranna mätningar av specifika parametrar i vätskor. Dessa mätningar är avgörande för att övervaka och optimera olika processer inom kemi, miljöteknik, vattenbehandling, livsmedelsproduktion och många andra industrier. Genom att använda avancerade mätinstrument kan företag säkerställa att deras vätskor håller rätt kvalitet och uppfyller de nödvändiga standarderna.

pH-mätning: En grundläggande aspekt av vätskeanalys

pH-mätning är en av de mest grundläggande och viktiga aspekterna av vätskeanalys. Denna process mäter surhetsgraden eller basiciteten hos en vätska. Afrisos pH-givare är utformade för kontinuerlig övervakning och exakt mätning. De fungerar genom att mäta potentialskillnaden mellan en mätsond och en referenssond, vilket genererar en spänning som är proportionell mot koncentrationen av vätejoner i vätskan. Denna spänning utvärderas sedan av en signalbehandlingselektronikmodul som beräknar pH-värdet.

Långsiktig stabilitet och noggrannhet i pH-mätning kräver regelbunden kalibrering av sensorer med standardbuffertlösningar. Denna process säkerställer att mätningarna förblir exakta över tid, vilket är avgörande för många industriella applikationer där små avvikelser kan ha stora konsekvenser.

ORP-mätning: Övervakning av redoxpotential

Redoxpotentialmätning (ORP) är en annan viktig parameter inom vätskeanalys. ORP-mätare används för att bedöma den oxidativa eller reducerande kapaciteten hos en vätska. Detta är särskilt viktigt inom vattenbehandling och andra processer där kontroll av redoxreaktioner är nödvändigt. Precis som med pH-mätning baseras ORP-mätningen på potentialskillnaden mellan en mätsond och en referenssond. Oxidation eller reduktion sker på platinaytan av mätsonden, och denna reaktion ger en spänning som omvandlas till en proportionell utsignal av en elektronisk enhet.

Genom att använda ORP-mätare kan företag övervaka och justera processer för att säkerställa att vätskorna har rätt balans av oxidanter och reduktionsmedel. Detta är avgörande för att upprätthålla effektivitet och säkerhet i många industriella tillämpningar.