Radar

Radarnivåmätare är en central del av vårt produktutbud och representerar den senaste tekniken inom beröringsfri mätning. Dessa avancerade instrument mäter färdtiden för elektromagnetiska vågor, vilkas hastighet förblir konstant oavsett variationer i temperatur och tryck. Detta innebär att mätdata är tillförlitliga och opåverkade av de miljöer de opererar i.

W200

Noggrannhet och pålitlighet med radarnivåmätare från Nivelco

Dessa radarnivåmätare utnyttjar mikrovågsimpulser i nanosekunder som avges från en antenn. När dessa pulser träffar ytan av det medium som mäts, reflekteras en del av signalen tillbaka och tillåter en noggrann mätning av nivån.

Radarnivåmätare är designade för att erbjuda exceptionell noggrannhet och pålitlighet i en rad olika tillämpningar. Den reflekterade signalens styrka, som är avgörande för mätningen, påverkas av flera faktorer såsom det uppmätta avståndet, mediets relativa dielektricitetskonstant, och ytvågheten.

För att säkerställa optimal prestanda måste mediet som mäts ha en relativ dielektricitetskonstant som överstiger 1,4 vid användning av parabolantenner och 1,9 med hornantenner. Denna flexibilitet gör våra radarnivåmätare idealiska för användning inom en mängd olika sektorer, inklusive vattenbehandling, petrokemiska anläggningar och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Anpassade lösningar för specifika behov

Våra kunder kan alltid förvänta sig exceptionell support och service, och vår nära relation till dem gör att vi kontinuerligt kan förbättra och anpassa våra produkter för att möta deras specifika behov.

Att välja Afriso för dina mätningsbehov innebär att välja ett företag som är engagerat i att leverera högkvalitativa, tillförlitliga produkter som uppfyller och möter förväntningar.

Afriso strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som inte bara höjer standarden för miljö och säkerhet på arbetsplatser men också tillgodoser de specifika behoven som finns hos våra kunder.