Tryckgivare

Skräddarsydda för de specifika industriella produktionsprocesserna uppfyller tryckgivare, tryckomkopplare eller digitala tryckmätare från AFRISO och Nivelco de högsta kraven. Olika mätprinciper, utsignaler, material, trycköverföringsvätskor eller processanslutningar möjliggör användning i nästan varje mätuppgift. Det finns versioner för abrasiva, rena, högviskösa, viskösa eller kristalliserande medier, liksom specialversioner för hygieniska processer.

tryckgivare