Överfyllnadsskydd

I miljöer där säkerhet är av yttersta vikt, spelar överfyllnadsskydd en avgörande roll. Dessa system är utformade för att förhindra risken för överfyllning i tankar och cisterner, vilket kan leda till allvarliga säkerhetsincidenter och miljöskador. Afriso erbjuder avancerade lösningar för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå inom detta kritiska område.

överfyll

Effektiva överfyllnadsskydd för petrokemiska miljöer

Överfyllnadsskydd från Afriso är en viktig del i att upprätthålla säkerheten på arbetsplatser, speciellt inom bensinstationer och industriella miljöer där stora mängder vätskor hanteras dagligen. Dessa skyddssystem använder sig av termistorgivare, som är känsliga komponenter designade för att ge tillförlitlig signal om att nivån uppnått den uppsatta larmgränsen.

ATEX-godkända givare för explosiva miljöer

Produkterna är ATEX-godkända, vilket betyder att de är certifierade för användning i explosiv atmosfär, en vanlig situation i kemiska lagringsfaciliteter och oljedepåer. Termistorgivarna finns tillgängliga i flera olika material, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika vätskor och tillämpningar. Detta inkluderar allt från petroleumprodukter till kemikalier, där materialets kompatibilitet är avgörande för att säkerställa givarens livslängd och funktionssäkerhet.

Smidig Integration för företag

Vårt sortiment av överfyllnadsskydd är designade för att integrera smidigt med befintliga system, vilket ger en lätthanterlig och effektiv lösning för företag som strävar efter att minimera risker. Den tekniska designen möjliggör enkel installation och underhåll, vilket är essentiellt för att upprätthålla systemets integritet och funktion över tid.

På Afriso är vi medvetna om vikten av säkerhet i hantering av stora mängder vätskor och erbjuder därför överfyllnadsskydd som en del av vår säkerhetsstrategi. Våra produkter är utformade för att inte bara skydda era anläggningar, utan även bidra till en säkrare arbetsmiljö och en bättre omgivande miljö.