Automatiskt Tank Mätsystem (ATG)

I en värld där precision och hållbarhet blir allt viktigare, erbjuder Afriso en effektiv lösning för bensinstationer som vill ha fullständig kontroll över sina drivmedelsnivåer i tankar och cisterner. Automatiska tank mätsystem (automatic tank gauge) står i framkant när det kommer till att övervaka vätskenivåer och erbjuder en modern lösning. 

bensinstation

Optimera drift och främja hållbarhet

Automatiska tankmätsystem möjliggör för bensinstationer att effektivt övervaka sina drivmedelslager genom att använda magnetostriktiva nivågivare, ett precist mätinstrument som hjälper bensinstationer att mäta hur stor mängd drivmedel deras cisterner innehåller. Genom att ständigt övervaka nivån i dina cisterner kan du kontrollera den senaste periodens åtgång samt när du behöver beställa nytt drivmedel. Systemet tillhandahåller realtidsdata om vätskenivåer och kan tidigt identifiera behovet av påfyllning.

Förmågan att kontinuerligt samla in och analysera data ger också bensinstationer möjligheten att anpassa sina inköpsstrategier, vilket leder till signifikanta kostnadsbesparingar och bidrar till en mer hållbar verksamhetsmodell.

Afriso erbjuder hållbara lösningar för bensinstationer som strävar efter noggrannhet och effektivitet i övervakningen av sina vätskenivåer. Det är därför Afriso är en stolt återförsäljare för OPW, en av världens ledande tillverkare inom just tankövervakning och nivåmätning i tank. Vi är stolta över att tillhandahålla produkter och tjänster som inte bara bidrar till en bättre miljö utan även till säkrare arbetsplatser världen över.