Magnetostriktiv givare (ATG)

Magnetostriktiv givare |

Artnr: DMP-

En magnetostriktiv nivågivare är ett automatiskt mätinstrument som hjälper bensinstationer att mäta hur stor mängd vätska deras cisterner innehåller (Automatic Tank Gauge). Givare kopplas till elektronikenheten Nano, och finns i olika längder beroende på cisternens storlek.

Givare ATM - DMP-SI-485