R4 - termistorgivare

R4 - termistorgivare |

Standardgivare för bensin och oljecisterner.
Givare för överfyllningsskydd och för elektronisk nivåövervakning.
Lämplig för bensin- och oljecisterner ovan eller under jord.
Finns i längderna 425 mm, 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm.

Givare för kemikalieapplikationer - R4