ME6 termistortestare

Termistortestare ATEX |

Artnr: 62234

Elektronisk termistortestare för överfyllnadsskydd. EX-klassad

Datablad

Varianter

Termistortestare - ME6

Användningsområde

Mikroprocessorstyrd testare med ATEX-certifkat.

ME6 är en mikroprocessorstyrd testare med ATEX-certifikat för provning och kontroll av termistorgivare enligt norm TRbF511 föreskriven i SÄIFS 2014:5.

Apparatens kontakt anslutes till givaren. Genom touchknapparna på ME6 kan man genomföra mätningar på givaren. Såväl uppvärmning som avkylning av termistorgivaren kan mätas. När mätningen är färdig presenteras resultatet i klartext på instrumentets display.