ASA-03 avskiljarlarm

Avskiljarlarm ASA-03 |

Artnr: ASA-03

| RSK: 5141018

EX-klassat fett- och oljeavskiljarlarm med display. Utformat för användning i miljöer med explosionsrisk. Elektronikenhet med möjlighet att ansluta upp till tre digitala ASA-givare.

Avskiljarlarm ASA-03

Funktioner och fördelar

• 230 V version med display som visar systemstatus, larmtexter och navigeringsmenyer, vilket ger snabb visuell feedback om avskiljarens tillstånd.

Skiktgivare (ASA-LP):
• Möjliggör snabb detektering av behovet av tömning av avskiljarens olje-/fettskikt för att minska risken för överfyllnad och driftstopp.
• Ger användaren kontroll över avskiljaren och optimerar tömningsbehovet för effektiv drift.

Högnivågivare (ASA-HLP):
• Ultraljudssensor som varnar vid ökande vätskenivå i avskiljaren över en
förinställd nivå ovanför utloppsröret.
• Ger tidig varning om potentiella igensättningar i utlopp eller filter, vilket möjliggör snabb åtgärd för att förhindra skador och utsläpp.

Slamgivare (ASA-SP):
• Ultraljudsnivåsensor som larmar när nivån av slam, sand och andra fasta material överstiger den förutbestämda nivån.
• Ger kontinuerlig övervakning av slamnivån för att förhindra försämring av avskiljarens kapacitet och minska risken för driftstörningar.

Varför välja ASA-03

Effektivitet och Tillförlitlighet: 
Genom att detektera olja/fett-skikt, vätskenivå och slamnivå
säkerställer ASA-03 larmet effektivt underhåll och minskar risken för driftstopp och skador.

Säkerhet och Miljömedvetenhet: 
Tidig varning om potentiella problem minskar risken för oavsiktliga utsläpp och säkerställer överensstämmelse med miljöregleringar och
säkerhetsstandarder.

Specifikationer

  • Kapsling: 175 x 125 x 75 mm (B x H x D), 0,75 kg, ABS plast, IP 65
  • Frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display
  • Kabelanslutningar: 2 kabelförskruvningar och 3 knock-outs. (7–10 mm)
  • Spänningsmatning: AC 230 V
  • Reläutgångar: 3 växlande programmerbara, AC 250V / 5A / 100VA
  • Omgivningstemperatur: -20°C - +60°C
  • Larm: Klartext via LCD-display samt akustiskt larm
  • Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X, II (I) G [Ex ia Ga] IIA