ASA-04 avskiljarlarm

Avskiljarlarm ASA-04 |

Artnr: ASA-04

| RSK: 5141019

EX-klassat fett- och oljeavskiljarlarm med 12 VDC drift. Utformat för användning i miljöer med explosionsrisk. Elektronikenhet med möjlighet att ansluta upp till tre digitala ASA-givare.

Avskiljarlarm ASA-04

Funktioner och fördelar

• Driftspänning mellan 11,5 och 20 VDC, vilket gör den lämplig för exempelvis solcellsmatning.
• Översiktsbild av en avskiljare med statusdiod för varje givare, vilket ger snabb visuell feedback om avskiljarens tillstånd.

Skiktgivare (ASA-LP):
• Möjliggör snabb detektering av behovet av tömning av avskiljarens olje-/fettskikt för att minska risken för överfyllnad och driftstopp.
• Ger användaren kontroll över avskiljaren och optimerar tömningsbehovet för effektiv drift.

Högnivågivare (ASA-HLP):
• Ultraljudssensor som varnar vid ökande vätskenivå i avskiljaren över en förinställd nivå ovanför utloppsröret.
• Ger tidig varning om potentiella igensättningar i utlopp eller filter, vilket möjliggör snabb åtgärd för att förhindra skador och utsläpp.

Slamgivare (ASA-SP):
• Ultraljudsnivåsensor som larmar när nivån av slam, sand och andra fasta material överstiger den förutbestämda nivån.
• Ger kontinuerlig övervakning av slamnivån för att förhindra försämring av avskiljarens kapacitet och minska risken för driftstörningar.

Varför välja ASA-04

Effektivitet och Tillförlitlighet: 
Genom att detektera olja/fett-skikt, vätskenivå och slamnivå säkerställer ASA-04 larmet effektivt underhåll och minskar risken för driftstopp och
skador.

Säkerhet och Miljömedvetenhet: 
Tidig varning om potentiella problem minskar risken för oavsiktliga utsläpp och säkerställer överensstämmelse med miljöregleringar och säkerhetsstandarder.

Specifikationer

  • Kapsling: 175 x 125 x 75 mm (B x H x D), 0,75 kg, ABS plast, IP 65
  • Frontpanel med statuslysdioder
  • Kabelanslutningar: 2 kabelförskruvningar och 3 knock-outs. (7–10 mm)
  • Spänningsmatning: DC 11,5 - 20 V
  • Reläutgångar: 3 växlande, DC 24V / 5A / 100VA
  • Omgivningstemperatur: -20°C - +60°C
  • Larm: 3 lysdioder samt akustiskt larm
  • Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X, II (I) G [Ex ia Ga] IIA