Slamgivare ASA-SP

Artnr: ASA-SP

| RSK: 5141027

Slamgivare till avskiljarlarm ASA.
• Ultraljudsnivåsensor som larmar när nivån av slam, sand och andra fasta material överstiger den förutbestämda nivån.
• Ger kontinuerlig övervakning av slamnivån för att förhindra försämring av avskiljarens kapacitet och minska risken för driftstörningar.

Slamgivare ASA-SP

Tekniska specifikationer

  • Kapsling: 150 mm, Ø30 mm, PEHD plast, IP68
  • Givarkabel: 5 m oljebeständig, 2 x 0,75 mm2
  • Vätsketemperatur: -20°C - + 40°C
  • Ex-certifikat: DNV 23 ATEX 86944X
    II 1 G Ex ia IIA T4 Ga