Slamgivare ES8

Slamgivare ES8 |

Artnr: 1162

| RSK: 5618730

Slamgivare ES8 är en ultraljuds baserad, ATEX certifierad slamgivare för detektion av slam, sand eller andra typer av fasta material i tankar innehållande vätskor, t ex avskiljartankar. 5 meter. Fungerar med avskiljarlarm OSA/OSA 3.

Slamgivare - ES8