LeakFox LTS

Testutrustning |

Artnr: 1329

Läckagedetekteringssystem för 5-årsbesiktning på oljeavskiljare.

Läckagedetekteringssystem - LeakFox

Användningsområde

Läckagedetekteringssystem för 5-årsbesiktning på oljeavskiljare. Vi på Afriso Ema har i samråd med branschorganisationer och avskiljartillverkare tagit fram ett portabelt system för exakt täthetsprovning som uppfyller europeisk standard.