VA-Signal N10

Fulltankalarm nätdrift 10m givare |

Artnr: 1390

| RSK: 5141055

VA-Signal N10. Nivålarm för slutna avloppstankar. Givare med 10 meter kabel Inklusive transformator för nätdrift. Växlande potentialfri reläutgång.

Nivålarm med givare - VA-Signal N2

Användningsområde

 • VA-Signal N10 är ett fulltankalarm för slutna avloppstankar men kan även användas i andra applikationer t ex högnivålarm i brunnar, pumpstationer eller liknande.
 • Enheten är baserad på växelströmsteknik vilket minimerar risken för korrosion på givarelektroderna.
 • Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan.

Funktioner & Fördelar

 • Larmet har en mycket säker funktion eftersom det helt saknar rörliga delar.
 • Utförande för nätdrift
  • Inbyggt relä för extra larm
  • Med växleströmsteknik
 • Alarmenheten monteras i ett lämpligt skyddat utrymme. Givaren monteras i tankenpå önskad lamnivå.
 • Inbyggt relä för extern larmutgång med en potentialfri utgång för anslutning av larmlampa, externt larm etc.

Specifikationer

Mått: 112 x 62 x 32 mm (HxBxD).
Vikt: ca 100 g, ca 165 g (inkl batterier)